sp. til regnskab 2019 fra grundejer

Kære Grundejere,

Vi har fået disse spørgsmål fra Anne, som jeg hermed vil besvare og reflekterer på.

Mvh.

Finn Andersen, LHA 49, Kasserer

Hej Finn.

Jeg kan se, at vi har tabt 30.000 kr. på kursreguleringer af værdipapirer.

Dette er korrekt, at der har været kursreguleringer i den størrelse. Samtidig er der modtaget ca. 33.000,- kr. som indtægter i form af udbytte.

Er helt med på, at vi er i usikre tider og tiden er bestemt ikke inde til at begynde at sælge papirer. Men kan det være, at vi skal overveje andre måder at investere på? Står papirerne i aktier eller primært obligationer?

Grundejerforeningens placerede midler – de godt 2,3 mio.kr. – er placeret i Danske Invest, og alle kan se på nettet hvorledes forvaltningen udvikler sig. Slå koden DK0015989610 op på www.danskeinvest.dk.

Puljen er valgt med lav risiko, og der er ingen planer om at omlægge placeringen af midlerne. Profilen for

placeringen er:

  • Investeringspolitik. Afdelingen investerer bredt i danske obligationer som opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. For at opnå en merrente med lav risiko investeres i højere forrentede obligationer samt op til 20% af porteføljen i erhvervsobligationer. (kilde:www.danskeinvest.dk)

Kunne man overveje at lave en meningsmåling på vores aktiviteter?

Grundejerforeningens aktivitetsniveau og budgetterne herfor besluttes årligt på generalforsamlingen. Det er dermed her, at meningstilkendegivelserne sker (læs: meningsmåling).

Det er dejligt, at vi har så mange aktiviteter, men er behovet der også? Festerne danner underskud. Fester vi for naboområdernes børn?

Det er bestyrelsens klare opfattelse, hvilket årligt bakkes op af generalforsamlingen, at de aktiviteter der afholdes bør fortsætte på nuværende niveau og omfang. Det er naturligvis altid op til generalforsamlingen at beslutte anderledes. Men bestyrelsen vil fortsat indstille, at en del af vores kontingentindbetalinger anvendes til disse aktiviteter.

I stedet for at budgettere med underskud, kunne vi så tænke på hvad der sker, når vi får pålagt at grave fjernvarme ned? Eller kloakkerne er i så dårlig stand at det ikke er nok at spule dem? De må efterhånden være ca. 60 år. Det vil være ærgerligt at have festet alle pengene op når de store omkostninger falder. Foreligger der måske en langtidsplan?

Grundejerforeningens resultat skal ses over en længere årrække. Nogen år er der store udgifter til snerydningen, andre år er der stort set ingen udgifter hertil. Dette samme gælder for plejning af de grønne områder, oprydning i søer, kloakvedligeholdelse, legepladser, fitnessredskaber m.m.

I perioden 2013-2019 er det samlede overskud ca. 230.000 kr.

Bestyrelsen tænker hele tiden langsigtet. HVIS der på et tidspunkt skulle komme markante og store

anlægsudgifter, er der dels foreningens formue, dels muligheden for yderligere egen betaling. Disse

beslutninger vil altid skulle tages af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Viggo Barfoeds Allé 46

2750 Ballerup