Bestyrelsen

Formand
Lisette M. Carlsson
Digterparken 10a
Indvalgt i bestyrelsen i 1998, og som formand i 2011
Kasserer
Finn Andersen
Ludvig Holsteins Alle 49
Indvalgt i bestyrelsen i 2019
Bestyrelsesmedlem
Anja Bjørnholt
Thøger Larsens Alle 8
Indvalgt i bestyrelsen i 2016
Bestyrelsesmedlem
Martin Klifforth
Aage Berntsens Alle 5
indvalgt som bestyrelsesmedlem 2022
Bestyrelsesmedlem
Jacob Goltermann
Aage Berntsens Alle 10
Indvalgt i bestyrelsen i 2009
Bestyrelsesmedlem
Allan Kristensen
Axels Juels Alle 41
Indvalgt i bestyrelsen i 2011
Bestyrelsesmedlem
Peter Bech
Axels Juels Alle 62
Indvalgt i bestyrelsen i 2021
Bestyrelsessuppleant
Malene Sørensen
Kai Hoffmanns Alle 33
indvalgt som suppleant 2013
Bestyrelsessuppleant
Jon Bundesen
Digterparken 72
indvalgt som suppleant 2023