Generalforsamling 2023

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Digterparken afholdes d. 25. april på Borupgård Gymnasium. Der bliver omdelt indkaldelse, regnskab m.m. senere.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts 2023.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer.

Vh.

Lisette Mørup Carlsson, Formand