Ny folder om Hegn og Skel i Digterparken

Digterparkens bestyrelse har udarbejdet en ny folder med information om regler omkring hegn og skel.
  • Hvilke regler gælder omkring min grund? 
  • Hvilke fælles regler har vi for at sikre områdets positive karakter?
  • Må jeg opføre hegn mod vej og fællesområder?
  • Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?
 
Det er kommunen der er myndighed på området, idet deklarationen er en del af den kommunale lokalplan. Derfor er det også kommunen der har ansvar for at deklarationen overholdes. Grundejerforeningens bestyrelse forsøger at hjælpe grundejere med at forstå kommunens regler.
 
På vegne af Grundejerforeningens bestyrelse
 
Jacob Goltermann