Generalforsamling 10/11-2020

Til alle grundejere.

Bestyrelsen vil søge at afholde generalforsamling d. 10/11 2020 kl. 19:30 på Borupgaard Gymnasium. Generalforsamlingen vil blive afholdt under de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne.

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne, og husstandsomdeles ultimo oktober.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10/10.

mvh

Bestyrelsen