Kategoriarkiv: nyheder

Skt Hans – afholdes !

Vi holder naturligvis Skt Hans fest i Digterparken – i år blot med den lille detalje, at der ikke bliver bål p.gr.a. forbuddet. Hverken lille eller stort bål.
Men bod, musik, tale, heksekonkurrence og hyggelige timer med naboer og venner skal vi da have under alle omstændigheder. Heksene bliver naturligvis ikke brændt i år, men de flotteste bliver kåret alligevel. Så kom glad og lad os hygge os nogle timer i fællesskab.

Rettelse til Digterbladet 2018

Kære naboer

Vi har netop uddelt vores Digterparken blad, og har desværre konstateret, at der har indsneget sig en fejl på bagsiden af bladet.

Årets generalforsamling i grundejerforeningen afholdes tirsdag 24. april 2018 kl. 19.30 .  Der er ved en fejl angivet 30. april, hvilket vi beklager.  Det vil være en stor hjælp, hvis I vil lade beskeden gå videre til naboer, der evt. ikke måtte have adgang til grundejerforeningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
bestyrelsen i Digterparken

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Så er indkaldelsen til generalforsamling den 24. april 2018 delt ud til alle grundejere.

Det har desværre vist sig, at der på en del af det uddelte materiale kun er trykt på forsiden – dvs. at hele regnskabet og indkomne forslag ikke er med.

Vi får trykt en ny omgang mandag den 9. april 2018, som omdeles senest tirsdag den 10. april 2018 til de grundejere, som vurderes at være berørt.

Grundejere som herefter ikke måtte have modtaget det fulde materiale kan rette henvendelse til jb@digterparken.dk, hvorefter det vil blive udleveret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Fibernet/samgravning – Ref. fra mødet 24/1-18 med kommunen.

Kommunen afholdt 24/1 møde for leverandører, der kunne have interesse i samgravning i forbindelse med udskiftning af ledninger til vejbelysningen.
Af referatet fra mødet kan vi se, at Gigabit som eneste elverandør var til stede på mødet. Der er dog fortsat mulighed for, at flere leverandører henvender sig til kommunen.
Det er endnu ikke afgjort, om Gigabit og/eller andre leverandører indgår aftale om samgravning med kommunen. Bestyrelsen skriver nyt, så snart vi får information fra kommunen.

Referat_Ledningsejermøde_24.01.2018

Mvh

Bestyrelsen

NYT om Fibernet i Digterparken

Repræsentanter for bestyrelsen var 10. januar 2018 til møde med Ballerup kommune angående muligheder for fibernet i Digterparken. Kommunen skitserede to mulige løsninger. Fælles for begge løsninger er, at kommunen tilbyder “samgravning”, hvilket reducerer omkostningerne til etablering af fibernettet betragteligt.

Løsning 1: Leverandørejet fibernet
Leverandøren/leverandørerne ejer fibernettet, og man køber abonnement hos dem. Prisen for tilslutning/abonnement er ikke kendt, men det kunne fx være priser som hos Giganet og Dansk Net, der kan blive tale om.

Med den store interesse for fibernet som grundejerne har vist, vurderer kommunen det som sandsynligt, at der vil være udbydere som vil byde ind på opgaven. Kommunen har allerede inviteret de mulige kendte leverandører til at deltage i “samgravning”. Indtil nu er der kun modtaget svar fra YouSee, som ikke ønsker at investere i fibernet i Digterparken.

Løsning 2: Foreningsejet fibernet
Grundejerforeningen eller en selvstændig fibernet-forening investerer i fibernettet. Løsningen betyder, at foreningen ejer fibernettet og dermed selv bestemmer tilkobling til fibernettet uden for foreningens område.
Prisen for etablering af foreningsejet fiber er ukendt, men kommunen vil være behjælpelig med kontakt til entreprenør for et tilbud på etablering. Omkostninger til tilkobling, drift og administration af fibernettet kendes ikke. Kommunen har allerede foreslået møde med den entreprenør der skal forestå gravning til vejbelysningen. Mødetidspunkt er foreslået til tirsdag d. 16. januar kl. 16 ved Skovvejens Skole Øst (Egebjergskolen).

Grundejerforeningen kan som følge af vedtægternes bestemmelser om “fællesanliggender” ikke påtage sig opgaven med investering i og drift af eget fibernet og den eneste farbare vej i forhold løsning 2 er derfor, at der oprettes en selvstændig fibernet-forening.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at nogle af de mange grundejere, som har vist interesse i fibernet, danner en arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne i forslag 2 og afklarer om der kan etableres en fibernetforening i Digterparkens område. Gruppen skal arbejde hurtigt, da kommunen skal i gang med gravearbejdet i vores område senest primo april 2018. Bestyrelsen vil bistå arbejdsgruppen i det omfang det er muligt.

Hvis du er interesseret i at lægge en god og hurtig portion arbejde i sådan en arbejdsgruppe, beder vi dig melde tilbage til Ane Bøgh Poulsen hurtigst muligt og gerne senest mandag d. 15. januar 2018 på mail ap@digterparken.dk. Så kontakter Ane dig direkte med mere information om næste skridt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Lille status vedr. fibernet

Der kom i alt 381 tilkendegivelser retur til os på en uge – det er ret imponerende! Der var 3 Nej og 378 Ja. Kommunen vil orientere bestyrelsen om de næste skridt på et møde i næste uge. Mere nyt derefter…

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forsinkelse af ny belysning i Digterparken

I weekenden er vedhæftede dokument blevet husstandsomdelt, men kan selvfølgelig også læses her:

Forsinkelse af ny belysning i Digterparken

Husk og tilmeld dig til nyt & nyhedsmail her på hjemmesiden eller facebook, og fortæl nabo og venner i Digterparken, at de også kan tilmelde sig, og derved får de besked når der er nyt på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen