Søerne

Rundt i området findes en god håndfuld søer, hvoraf de fleste er tilgængelige for alle. Søerne er det, geologerne kalder dødishuller, altså huller, der er dannet under afslutningen af sidste istid. Da isen trak sig tilbage, blev der efterladt store isklumper, mere eller mindre dækket af moræneaflejringer, og hvor de har ligget, er søerne opstået. Ud over den rekreative værdi har de også et praktisk formål, idet de fungerer som regnvandsbassiner. Udlad derfor at hælde olie og kemikalier i rendestensbrønde o. lign. Det kan give forurening i søerne.

Skovsøen:

Er den første sø, man møder, når man kører ind i området. På grund af forurening og tilgroning blev der foretaget en opgravning og oprensning af søen i 1990. Arbejdet blev foretaget af Ballerup kommune og Grundejerforeningen i fællesskab. Kommunen stod for udformningen af søen, og man tilstræbte at genetablere søen som den så ud i Storfyrstinde Olgas tid.

Troldesøen:

Umiddelbart nord for Skovsøen lå i fordums tid en Troldeskov. Troldene og menneskene her på egnen levede fredeligt side om side i mange, mange år. Men under en vandring på en af de mørke stier gennem Troldeskoven hændte det engang, at to tåbelige småpiger fra Sønder Omme i Jylland udtrykte tvivl om, om der overhovedet eksisterede trolde. Til alt uheld hørte overtrolden dette, og han blev så rasende, at han fik de andre trolde til at hjælpe sig, og i løbet af kort tid havde de trukket det meste af Troldeskoven helt ned i et hul i jorden, og hullet fyldtes med vand. Hvor Troldeskoven engang lå, ligger altså nu Troldesøen.

Digtersøen:

Ligger øst for Skovsøen. Her på en stor skråning ned mod søen, ligger bålpladsen, omkranset af 65 store sten. Her er der hver Sct. Hans aften et mylder af mennesker, musik og ganske givet det største bål i Ballerup med forstæder. Det er også her grundejerforeningens sommerarrangementer afvikles.
På 7 af de store sten er der citater fra vers eller digte af de digtere, der har givet navne til områdets veje. Stenene er i øvrigt altid en udfordring for børn. De skal hoppe fra sten til sten, hele vejen rundt, og der er langt. Det er sådan et sted, man kan vise, at man har afsat tid til at være sammen med sit barn/barnebarn.
Tingstedet kaldes den ring af sten, der er omkring områdets ubetinget flotteste egetræ. Tingstedet ligger på et lille næs, der rager ud i Digtersøen, lige ved den bro, der fører over kanalen. Det er et yndet sted for lystfiskerne i området her (fiskeri er kun tilladt for områdets beboere.

Kanalsøen:

Er forbundet med Digtersøen med en kanal. En smukt designet træbro fører trafikken over kanalen.
Skøjtesøen ligger for enden af Kai Hoffmanns Alle. Som navnet antyder er det en sø, der især er populær i skøjtesæsonen, men hele året er her et skønt grønt åndehul.