Vejnavnene

Med tre undtagelser har alle veje i området navne efter danske digtere. Alle digterne er præsenteret ved en inskription på en af stenene i stensætningen ud til Digterparken sydvest for Digtersøen. Her er lidt om navnenes baggrund, idet vi tager undtagelserne først.
Digterparken er den gennemgående vej, der har givet navn til hele området.
Knudsminde Alle har navn efter den gård som leverede halvdelen af den jord (50 tdr. land), som nu udgør "Digterparken". Det var på Knudsminde, Storfyrstinde Olga og hendes mand boede fra 1930 til 1948. Fra 1949 til 1983 tjente hovedbygningen på Knudsminde som politistation. Gården blev nedrevet i 1986.

Storfyrstinde Olgas Alle:

Storfyrstinde Olga var datter af Zar Alexander den 3. og kejserinde Dagmar (datter af kong Christian den 9.). Olga blev i 1916 gift med rytterofficer Nikolaj Kulikovsky, med hvem hun flygtede fra revolutionens hærgede Rusland til sin moders fædreland, Danmark. Storfyrstinden levede på gården Knudsminde fra 1930 til 1948, men flyttede herfra til Toronto i Canada, hvilket også står indhugget på en sten ved bålpladsen.

Ludvig Holsteins Alle:

Ludvig Holstein levede fra 1893 til 1949 og regnes for en af Danmarks fineste lyrikere. På en sten ved bålpladsen er et citat "O, det gør godt at slikke sol, igen på disse banker". Citatet er fra sangen "Det lysner over agres felt". Et par af hans mere kendte sange er "Danmark nu blunder den lyse nat" og "Det er i dag et vejr, et solskinsvejr".

Thøger Larsens Alle:

Thøger Larsen levede fra 1875 til 1928. Han levede hele sit liv på egnen omkring Lemvig. Af hans kendte sange kan man nævne "Du danske sommer, jeg elsker dig" og "Danmark nu blunder den lyse nat". Citatet på en af stenene ved bålpladsen "Byger, som går og kommer, det er den danske sommer" stammer fra sidstnævnte.

Kaj Hoffmanns Alle:

Kaj Hoffmann levede fra 1874 til 1949 og hans lyrik er følsom og præget af glæde over naturen og hverdagen. Han har blandt andet skrevet "Den danske sang er en ung, blond pige", hvis to første linjer er gengivet på en sten ved bålpladsen.

Axel Juels Alle:

Axel Juel, der levede fra 1883 til 1948, var en formsikker verskunstner, hvis inderlige, stilfærdige digte er skrevet i et jævnt hverdagssprog. De bedste af hans digte findes i samlingen "Glæden, sorgen og lykken" fra 1947. På en sten ved bålpladsen er gengivet et citat fra et digt han skrev til natur- og bygningsfredningssagen. Digtet er gengivet i samlingen "Glædens Hemmelighed". Citatet på stenen lyder: "Værn om vort minderige Land, hver Myndighed og Menigmand. Byg tænksomt op, ryd varsomt væk!".

Viggo Barfoeds Alle:

Viggo Barfoed, forfatter og journalist, levede fra 1895 til 1948 og er kendt for sine humoristiske digte, som han fra 1918 skrev under navnet "Ærbødigst". Digtene blev udgivet i årlige samlinger i årene 1921-1924 og 1927-1948. På en sten ved bålpladsen er han citeret med følgende: "Men når ens længsel er så stor, er det lidt svært at finde ord".

Aage Berntsens Alle:

Aage Berntsen levede fra 1895 til 1952 og var læge, forfatter og ikke mindst fynbo. Netop smilet siges at være nøgleordet til Aage Berntsens forfatterskab. Han har, i forbindelse med en konkurrence i 1925, blandt andet skrevet digtsuiten "Fynsk foraar" (som Carl Nielsen satte i musik), hvorfra vi måske bedst kender sangen "Den milde dag er lys og lang". På en sten ved bålpladsen er gengivet et citat fra digtet "Der ligger en ø i den krusede sø". Citatet lyder: "thi alt, hvad der lever, skal ældes og dø, men smilet er som et evighedsfrø".