Bålpladsen

Den store bålplads ved Digtersøen er rammen om et af de traditionsrige arrangementer i Grundejerforeningen, nemlig det årlige Skt. Hans Bål, vel et af Ballerups største og mest velbesøgte.

Brændbart og tørt materiale fra forårets beskæring af træer og buske kan fra 3 uger før Skt. Hans henlægges på pladsen, men husk det er ikke en losseplads, hvor man kan henkaste det, man ikke orker at køre på genbrugsstationen.

 
Vådt haveaffald, herunder det våde afklip fra hækken, i plastsække er selvsagt ikke velegnet brænde, så lad være med at komme med det.