Redningsposter

Der er sat redningsposter op ved Skovsøens legeplads og Digtersøen ved fiskebroen, og ved Skøjtesøen alle poster er sat hvor der er mest liv ved søerne, og dermed størst risiko for eventuel ulykke.

Eventuelle skader bedes meddelt Bestyrelsen.