Skøjtebaner

Skøjtesøen og Digtersøen benyttes som skøjtebaner, når det bliver tilstrækkeligt koldt, men respekter de røde skilte med "færdsel på isen forbudt"; søerne er visse steder temmelig dybe.
Istykkelsen kontrolleres løbende og søerne frigives til skøjteløb, når det er forsvarligt.


Al færdsel på isen sker på eget ansvar.