Historie

Digterparken er udstykket af jord, som har hørt under gårdene Knudsminde, Dommergaarden og Borupgård. Udstykningsprojektet blev godkendt i 1960.


Professor ved kunstakademiet, landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, kom med helt nye tanker vedrørende boligområdet, idet han som den første foreslog lukkede boligveje med vendepladser og facadeløse tilkørselsveje.

Planerne vakte dengang stor opsigt og blev gengivet i alle større dagblade og fagtidsskrifter.